Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) kendimizi, ilişkilerimizi ve işimizi etkili ve ahlaklı biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğumuz becerileriuhy        “ içerir. Duygularımızı tanımak ve yönetmek, diğer insanlara ilgi ve özen göstermek, olumlu ilişkiler kurabilmek, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilmek ve zorlayıcı durumlarla yapıcı ve etik biçimde baş edebilmek Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin temelinde yer alan becerilerdir.

Araştırmalar, öğretmenlerin mesleki becerilerinin ve sınıf yönetiminde kullandıkları tekniklerin öğrenme sürecini ve başarı ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Öğretmenin kendisi ve öğrenciler için yarattığı sınıf atmosferinin olumlu, destekleyici ve anlayan bir ortam olması; bu davranış şeklinin sınıf içinde düzen haline getirilmesi, SDÖ becerilerinin etkin bir şekilde kullanılması için oldukça önemli. 

Araştırmalar, SDÖ’nün akademik başarıyı ortalama %11 arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda prososyal davranışları (nezaket, paylaşım ve empati gibi) arttırdığını, öğrencilerin okula karşı tutumlarını geliştirdiğini ve öğrenciler arasındaki depresyon ve stresi azalttığını göstermektedir.

SDÖ’nün Kısa ve Uzun Vadeli Avantajları

Öğrenciler okulda ve günlük hayatta:

  • Kendilerini bilir ve yönetebilir
  • Başkalarının bakış açılarını anlayın ve onlarla etkili bir şekilde bağlantı kurar
  • Kişisel ve sosyal kararları hakkında sağlam seçimler yapar
  • Kendine, başkalarına ve öz-yeterlik, güven, sebat, empati, okula bağlantı ve bağlılık ve amaç duygusu gibi görevlere karşı daha olumlu tutumlar geliştirir
  • Akranları ve yetişkinlerle daha olumlu sosyal ilişkiler.
  • Azaltılmış davranış sorunları
  • Duygusal sıkıntıda azalma
  • Geliştirilmiş sınav puanları, notlar ve katılım
  • Aynı zamanda araştırmalara göre uzun vadede sosyal ve duygusal yeterlilik,  üniversite için hazır olma, kariyer başarısı, pozitif aile ve iş ilişkileri, daha iyi zihinsel sağlık olasılığını artırabilir.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir