Çocuklar ve Öğrenciler için Kodlama Öğrenmenin 7 Faydası

1. Kodlama yoluyla çocuklar hesaplama becerilerini öğrenebilir Çocuklar kod yazmayı öğrendiklerinde sadece bilişsel beceriler geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda problem çözme sürecini de öğrenirler. Bu süreç, problemleri mantıklı bir şekilde parçalara ayırırken ve bunları çözmek için gerekli adımları oluştururken örüntü tanımayı ve kullanmayı içerir.  2. Kodlama yeni okuryazarlıktır Günümüzde çocuklar tamamen Devamı…